Přírodní krásy Rakouska

Přehled: 

Lanovky a železnice kouzelných hor v Semmeringu a Dunajská vyhlídková věž

Bontour - Lanovky a želežnice kouzelných hor na Semmeringu

Pojeďte se s námi projet na Semmeringské dráze, která je úchvatnou ukázkou harmonické souhry bouřlivé alpské krajiny a elegance stavitelského umění. Navštívíme rovněž 252 metrů vysokou vyhlídkovou věž, která je jedním ze symbolů Vídně.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy. 

Schneeberg - vláčkem nahoru, pěšky dolů

Schneeberg - vláčkem nahoru, pěšky dolů

Výlet moderním vláčkem Salamandr na nejvyšší horu Dolních Rakous v krajině, která bere dech a je pastvou pro oči.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

BONTOUR, s. r. o. Provozovna: Kontakt:
Vrázova 19a Husova 8a (+420) 736 750 352
616 00 Brno 602 00 Brno bontour@bontour.cz