Bratislava – Vídeň, plavba lodí po Dunaji

Dunaj - Bontour

Užijte si s námi krásy hlavních měst Slovenska a Rakouska v jednom dni. A k tomu plavbu lodí po Dunaji z Bratislavy do Vídně.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

Bratislava

Městské centrum je charakterizováno mnohými paláci v barokním stylu. Grasalkovičův palác, vybudovaný okolo roku 1760, je dnes sídlem slovenského prezidenta a slovenská vláda má své sídlo v bývalém arcibiskupském paláci. V Primaciálném paláci, dnešním sídlem primátora, byl v roce 1805 podepsán prešpurský mír. Ke známým sakrálním stavbám patří Konkatedrála svatého Martina, vybudovaná v 13. až 16. století, která byla v letech 1563–1830 korunovačním kostelem uherských králů. Františkánský kostel z 13. století je nejstarší zachovalý kostel v Bratislavě a byl místem rytířských ceremonií. Kuriozitou je podzemní (předtím nadzemní) židovský hřbitov při vjezdu do tramvajového tunelu na nábřeží.

Lodí po Dunaji 

V domluvený čas nastoupíme na loď a poplujeme do Bratislavy cestou, která trvá asi jeden a půl hodiny. Při krásné projížďce lodí si můžete odpočinout a kochat se okolní krajinou za doprovodu bublající vody, cesta je doprovázena výkladem zkušeného průvodce.

Vídeň

V samém srdci Vídně se tyčí do výšky Dóm sv. Štěpána, který byl postaven v gotickém stylu. Významným svatostánkem, označovným také jako největší barokní chrám na sever od Alp, je Karlskirche. Velkolepá budova Vídeňské opery ukazuje, jak moc jsou Rakušané hrdí na své klasické hudební skladatele Mozarta, Strausse nebo Strawinského, kteří zdejší operu proslavili ve světě.

Na prostranství před neobyčejnou Radnicí je po většinu roku rušno, v zimě se zde koná známý vánoční trh, od jara do podzimu pak nejrůznější koncerty a festivaly pod širým nebem. Nedaleko stojící Rakouský Parlament vzdává holt řeckému stavitelství, jeho interiér je přístupný veřejnosti. Naproti Radnici pak stojí rakouské národní divadlo Burgtheater, které vzniklo na popud císařovny Marie Terezie. Nevšední pohled se skýtá na Hundertwasserhaus, dům pestrobarevných ploch a nerovných linií porostlý uvnitř i vně zelení. Program zahrnuje prohlídku s průvodcem.

 

Program

Odjezd v 7.00 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo) do Bratislavy.

Krátká procházka, poté nástup na loď a plavba lodí z Bratislavy do Vídně.

Příjezd do středu Vídně.

Pro zájemce prohlídka s průvodcem – po středu města, kde jsou soustředěny všechny památky.

Osobní volno.

Odjezd do Brna v 17.30.

Termín:

8. 7. 2017 (sobota)

Cena:

490 Kč dospělí
450 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje dopravu a průvodce.
Cena nezahrnuje plavbu lodí, která stojí 540 Kč pro dospělé, 270 Kč pro děti 6 – 15 let.