Hukvaldy, Štramberk, Rožnov pod Radhoštěm

Navštivte s námi historické zajímavosti naší vlasti. Prohlédneme si mohutný hrad Hukvaldy, Valašský Beltém se zříceninou hradu Štramberk a podíváme se rovněž do Valašského skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

Hrad Hukvaldy

Na kopci nad obcí Hukvaldy stojí hrad Hukvaldy – jeden z nejmohutnějších hradů na Moravě. Byl založen Arnoldem z Hückeswagenu v první polovině 13. století na popud krále Přemysla Otakara I. V období romantismu byly na hradě Hukvaldy prováděny jen nesystematické stavební zásahy a úpravy, udržována byla pouze kaple sv. Ondřeje. Hrad byl dlouho levným a dostupným zdrojem stavebního materiálu. V 70. letech 20. století probíhaly rozsáhlé rekonstrukční práce, které měly zajistit nejen záchranu památky, ale i její zpřístupnění. V roce 1975 byla opravena a vymalována kaple sv. Ondřeje. V polovině 90. let 20. století byly zpřístupněny obě vyhlídky a vyhlídkový ochoz kovovými schodišti. Opravy hradu v současné době zajišťuje Muzeum Beskyd Frýdek-Místek.

Valašský Betlém – Štramberk

Město s valašskými roubenkami z 18. a 19. století je nazýváno Moravský nebo Valašský Betlém. Dominantou města je zřícenina hradu Štramberk se čtyřicetimetrovou válcovou věží zvanou Trúba. Štramberská Trúba je věž původního štramberského hradu, založeného koncem 13. století. V roce 1783 se část hradu zřítila a byla rozebrána. Po přestavbě v roce 1903 slouží věž dodnes jako rozhledna nabízející krásné výhledy do okolí. Ve městě sídlí Muzeum Štramberk a Muzeum Zdeňka Buriana. Zdejší městská památková rezervace chrání nejen samotné jádro města, ale zejména historickou dřevěnou zástavbu na předměstí.

Valašské muzeum Rožnov pod Radhoštěm

Valašské muzeum v přírodě je moravský skanzen nacházející se v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o druhé nejstarší muzeum v přírodě ve střední Evropě. V roce 1925 jej založili bratři Alois a Bohumír Jaroňkové. Dřevěné městečko je nejstarší částí muzea. Byly do něj přeneseny domy z rožnovského náměstí. Fojtství je kopií stavby z Velkých Karlovic. Dřevěný kostelík sv. Anny je kopií vyhořelého kostela z Větřkovic, ale byl osazen věží z Tiché. Byl postaven v období 2. světové války a vysvěcen v roce 1945. Valašská dědina je nejrozsáhlejší část skanzenu, ve které je soustředěno více než 70 staveb. Hospodářská stavení, salaše, stáje, kovárna a větrný mlýn představují typické osídlení Valašska. Pro funkční typ větrného mlýnu však nebyla zvoleno vhodné místo, a tak se síla větru nedá prakticky využít. Součástí je i chov původního valašského plemene ovcí.

Program

Odjezd v 7.30 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
Návrat do Brna okolo 19.00.

Cena:

480 Kč

450 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje dopravu a průvodce.