Karlštejn a výstava Císař Karel IV. - mimořádně s prohlídkou kaple

Bontour - Karlštejn a Praha

Neodolatelná nabídka - zájezd na hrad Karlštejn a zároveň návštěva Bavorsko-české zemské výstavy k 700. výročí narození Karla IV. v Praze. Mimořádně zajištěn prohlídkový okruh včetně kaple!

Tento zájezd má již plno. O dalších termínech Vás budeme informovat

 Nejbližší zájezdy naleznete zde.

 

Karlštejn

Gotický hrad založený v roce 1348, mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Hrad Karlštejn byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů.

Výstava Císař Karel IV.  

Karel IV.

Výstava probíhající v Pražské Valdštejnské jízdárně představí Karla IV. jako mimořádnou osobnost evropských politických a kulturních dějin, jako zbožného, vzdělaného, cílevědomého a prozíravého panovníka, který k prosazení vlastních cílů neváhal použít širokou paletu diplomatických prostředků, lest a taktizování nevyjímaje. Jedním z nezaměnitelných rysů Karlovy vladařské koncepce bylo programatické využívání výtvarného umění a architektury k propagaci císařského majestátu.

Karel IV. se zapsal do historie jako jeden z nejvelkorysejších uměleckých mecenášů a zakladatelů, současně také jako jeden z nejčastěji zobrazovaných panovníků v dějinách středověké Evropy.

Ve zbytku času možnost individuální návštěvy Pražského hradu, Valdštejnských zahrad apod. 

Odjezdy

5.00 z Brankovic,
6.00 z Brna.


 

***
Fotogalerie: 
Bontour - hrad Karlštejn
Bontour - Valdštejnská zahrada
Bontour - Valdštejnská jízdárna
***
Termín: 

10.9.2016 (sobota) - PLNO

Cena: 

590 Kč dospělí
540 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje dopravu a průvodce
Cena nezahrnuje vstupné na vystavu (280 Kč dospělý, 190 Kč studenti / senioři / děti)

BONTOUR, s. r. o. Provozovna: Kontakt:
Vrázova 19a Husova 8a (+420) 736 750 352
616 00 Brno 602 00 Brno bontour@bontour.cz