Konopiště, Český Šternberk a Sázava

Bontour - Konopiště

Navštívíme Konopiště, zámek Ferdinanda d’Este upravený s pomocí umělců tehdejší doby, dále rodový hrad Šternberků a duchovně se povzneseme v areálu bývalého kláštera Sázava.


Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

Konopiště

Původní hrad ze 13. století byl založen po vzoru francouzských kastelů. Dnes je zámek neodmyslitelně spojeným se svým posledním šlechtickým majitelem Františkem Ferdinandem d’Este. Arcivévoda František Ferdinand nechal zámek upravit do pseudohistorického romantického hradního stylu. Na těchto úpravách se podílel i český architekt Josef Mocker a později vídeňský architekt Max Fabiani. V rámci prohlídkových okruhů si prohlédnete reprezentační a hostinské pokoje, sbírku zbraní a loveckých trofejí, ale i soukromé pokoje Františka Ferdinanda, které byly vytvářeny se snahou o co největší autenticitu na základě studia archivních materiálů, soupisů mobiliářů a hlavně souboru fotografií císařského fotografa R. Brunera – Dvořáka.

Český Šternberk

Hrad Český Šternberk patří k nejstarším v Čechách a dodnes je v držení rodu Sternbergů, který ho v roce 1241 založil. Hrad si zachovává vnější gotickou podobu, ale interiéry byly raně barokní přestavbou přeměněny na zámecké. Při prohlídce se seznámíte s rodovou historií i způsobem života.

Sázava

V rozsáhlém areálu najdete místo pro relaxaci, poučení i mystické rozjímání. Bývalý klášter s bezmála tisíciletou tradicí je doslova prodchnut duchovní atmosférou a dávnými příběhy.

 

Program

Odjezd z Brna v 6.30 od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
Příjezd do Brna okolo 21.00.

Termín

28. 9. 2017 (čtvrtek – státní svátek)

Cena

470 Kč