Krajem Boženy Němcové – Jaroměř, Ratibořice, Kuks

Babiččino údolí - Bontour

V josefovské pevnosti uslyšíte řinčet zbraně habsburských vojsk, oknem do románu Babička vám bude návštěva Ratibořic a navštívíme i barokní perlu – Hospital Kuks.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

Jaroměř

Město na soutoku tří řek má tisíceletou historii. Historickému náměstí s barevnými domy a pohádkovými podloubími dominuje mariánský sloup v barokním stylu od významného architekta Matyáše Bernarda Brauna. K významným památkám moderní evropské architektury patří Wenkeův obchodní dům, který navrhl na začátku 20. století přední architekt Josef Gočár. Dnes budova slouží potřebám městského muzea, které navštíme. Do dob Marie Terezie se vrátíme při prohlídce pevnosti Josefov. Mohutné hradební valy, složitý systém chodeb a hluboké obranné systémy sloužily k ochraně rakouské říše. 

Ratibořice

Ratibořice a malebné údolí řeky Úpy je neodmyslitelně spjato s dílem Boženy Němcové. Postavy z Babičky náhle ožívají v kulisách zámku kněžny Kateřiny Zaháňské a především v Babiččině údolí s mlýnem a Starým Bělidlem. 

Kuks

Kuks (německy Kukus) je vesnice v okrese Trutnov, v údolí horního toku řeky Labe asi 6 km severně od Jaroměře. Ves je pozoruhodná především unikátním barokním lázeňským areálem se špitálem a bohatou sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna, který nechal v letech 1692–1724 vybudovat hrabě František Antonín Špork. Hospital a Betlém, sochařský soubor v nedalekém Novém lese, jsou chráněny jako národní kulturní památky.

 

Program

Odjezd v 6.30 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
Návrat do Brna okolo 21 hodiny.

Termín:

13. 8. 2017 (neděle)

Cena:

440 Kč dospělí

400 Kč děti  senioři

Cena zahrnuje: dopravu a průvodce