Plavba lodí údolím Dunaje a soutěska Wachau

Plavba lodí údolím Dunaje (soutěska Wachau) - Bontour

Prohlédneme si jedno z nejmalebnějších údolí střední Evropy z paluby výletní lodi plující po hladině mohutného toku Dunaje. Navštívíme rovněž půvabné historické městečko Krems.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

Malebný Krems

Krátká prohlídka malebného městečka na Dunaji, které patří k nejstarším v zemi a je často označováno také za jedno z nejhezčích. Kompletně restaurované Staré město se skvostnými domy, vinařskými dvory a romantickými náměstími ukazují, jak zámožní byli kremžští občané již před půl tisíciletím.

Soutěska Wachau

Výletní loď proplouvá překrásným údolím Wachau (památka UNESCO), kde se nachází jedna z nejkrásnějších říčních scenérií v Evropě. Cestou je možno spatřit středověké hrady, kostely, malebná městečka, vinařské vesnice a velkolepé kláštery.

Plavba trvá asi 1 – 1,5 hodiny do města Spitz. Následuje odjezd do Melku, kde se koná prohlídka města a slavného kláštera, který je nejmohutnějším barokním klášterem v Rakousku. Prohlédneme si klášterní kostel a altány (terasy s výhledem na údolí Dunaje).

 

Program

Odjezd v 6.00 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
Návrat do Brna ve 20.00.

Temín:

23. 9. 2017 (sobota)

Cena:

930 Kč dospělí
700 Kč děti (10 – 15 let)
400 Kč děti
880 Kč senioři

Cena zahrnuje dopravu, plavbu lodí a průvodce.