Světová výstava Titanic

Bontour - Titanic

Na okamžik se stanete návštěvníky nejslavnějšího transoceánského parníku Titanic. Tato světová výstava vám přiblíží nejen konkrétní příběhy mnoha cestujících na Titaniku.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

O výstavě 

Uvidíte stovky originálních artefaktů vyproštěných ze slavného vraku na dně oceánu. Mezi exponáty jsou části vybavení lodi, kusy nábytku, porcelán, a mnoho osobních předmětů cestujících. Za projektem světové výstavy Titanic stojí společnost RMS Titanic, jež má výlučná práva na vyprošťování artefaktů z vraku Titaniku. Výstava byla rozšířena o tzv. českou stopu na Titaniku a také o velkou a přehlednou časovou osu mapující světové společensko-kulturnímu dění se zvláštním důrazem na situaci v tehdejších Čechách a na Moravě, které byly ještě součástí monarchie Rakousko Uhersko.

Program

  • 6.00 - odjezd Brankovic, 7.00 - odjezd z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo),
  • 10.00 - příjezd do Prahy, volno v centru města - možnost prohlídky centra s průvodcem (Staré Město, Židovské město, Karlův most, Malá Strana),
  • 14.30 - přejezd k areálu PVA Letňany k návštěvě unikátní světové výstavy Titanic,
  • 17.00 - plánovaný odjezd z Prahy,
  • 20.00 - předpokládaný návrat do Brna a dále směr Brankovice.
***
Fotogalerie: 
Bontour - Titanic
Bontour - Titanic
Bontour - Titanic
***
Termín: 

29. 5. 2016 (neděle)

Cena: 

830 Kč dospělí

750 Kč studenti, důchodci

700 Kč děti do 14 let

Cena zahrnuje dopravu autobusem do Prahy a zpět, vstupenku na výstavu Titanic, průvodce

BONTOUR, s. r. o. Provozovna: Kontakt:
Vrázova 19a Husova 8a (+420) 736 750 352
616 00 Brno 602 00 Brno bontour@bontour.cz