Světová výstava Titanic

Na okamžik se stanete návštěvníky nejslavnějšího transoceánského parníku Titanic. Tato světová výstava vám přiblíží nejen konkrétní příběhy mnoha cestujících na Titaniku.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

O výstavě

Uvidíte stovky originálních artefaktů vyproštěných ze slavného vraku na dně oceánu. Mezi exponáty jsou části vybavení lodi, kusy nábytku, porcelán, a mnoho osobních předmětů cestujících. Za projektem světové výstavy Titanic stojí společnost RMS Titanic, jež má výlučná práva na vyprošťování artefaktů z vraku Titaniku. Výstava byla rozšířena o tzv. českou stopu na Titaniku a také o velkou a přehlednou časovou osu mapující světové společensko-kulturnímu dění se zvláštním důrazem na situaci v tehdejších Čechách a na Moravě, které byly ještě součástí monarchie Rakousko Uhersko.

Program

    6.00 – odjezd Brankovic, 7.00 – odjezd z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo),
10.00 – příjezd do Prahy, volno v centru města – možnost prohlídky centra s průvodcem (Staré Město, Židovské město, Karlův most, Malá Strana),
14.30 – přejezd k areálu PVA Letňany k návštěvě unikátní světové výstavy Titanic,
17.00 – plánovaný odjezd z Prahy,
20.00 – předpokládaný návrat do Brna a dále směr Brankovice.

Cena:

830 Kč dospělí

750 Kč studenti, důchodci

700 Kč děti do 14 let

Cena zahrnuje dopravu autobusem do Prahy a zpět, vstupenku na výstavu Titanic, průvodce