Uherský Brod, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany

Bontour - Trenčínský hrad

V Česko-slovenském pohraničí je k vidění spousta zajímavých míst. Například muzeum  J. A. Komenského a černá Matka Boží v Uherském Brodě nebo Trenčínský hrad.

Ne 27. 8. 2017 (470 Kč)

Objednat si

Černá Madonna a Jan Amos Komenský v Uherském Brodě

Některé písemnosti hovoří o Uherském Brodě jako rodišti výzamného učence Jana Amose Komenského. Více o jeho životě a díle se můžete dozvědět při prohlídce muzea věnovanému tomuto významnému muži českých dějin.

Jedním z velkých lákadel a cílem mnoha poutníků je i obraz černé Matky Boží ve zdejším kostele, který zobrazuje Pannu Marii tmavé pleti. 

Trenčínský hrad

Romantická zřícenina hradu ze 13. století se vypíná nad obcí Beckov, na 60 metrů vysokém bradlu. Historie hradu je propojena s několika legendami, jedna z nich říká, že název hradu je odvozen od jména šaška Becka, pro kterého dal hrad vybudovat vévoda Ctibor jako odměnu za to, že ho šašek rozveselil. Pro svou malebnou krásu byl hrad Beckov vyhlášen národní kulturní památkou a díky své historii patří k nejvyhledávanějším zříceninám na Slovensku.

Nové Mesto nad Váhom

Mezi nejkrásnější památky patří opevněný kostel Narození Panny Marie. Věž tohoto kostela je odkloněna o 107 cm od své osy a tak patří k nejšikmějším stavbám na Slovensku. V kostele se nachází křížová cesta od J. B. Klemense. Ve městě se dále nachází Židovský hřbitov s náhrobky ze 16. - 19. století.

Piešťany

Bojnický zámek, původně hrad, byl upraven do dnešní podoby až na konci 19. století. O poslední přestavbu se zasloužil Ján Pálffy - velký cestoval a sběratel uměleckých skvostů z dalekých cest. Ze středověku se dochovala jen zřícenina kostela a kláštera. Jednou z nejstarších světských budov je Kurhotel. Má pravděpodobně renesanční jádro, vícekrát přestavované až do dnešní podoby. Kolonádový most od Emila Belluše je významnou funkcionalistickou stavbou.
Od roku 1931 se zde nachází Balneologické muzeum, od roku 2004 je zde také umístěno slovenské Vojenské historické muzeum.

 

Program

Odjezd v 7.00 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
Návrat do Brna okolo 20.00.

***
Fotogalerie: 
Bontour - Trenčínský hrad
Bontour - Muzeum J. A. Komenského
Bontour - Černá madona
Bontour - Nové Mesto nad Váhom
Bontour - Piešťany
***
Termín: 

27. 8. 2017 (neděle)

Cena: 

470 Kč

450 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje: dopravu a průvodce

BONTOUR, s. r. o. Provozovna: Kontakt:
Vrázova 19a Husova 8a (+420) 736 750 352
616 00 Brno 602 00 Brno bontour@bontour.cz