Zámek Rychnov nad Kněžnou a Muzeum krajky Vamberk

Rychnov nad Kněžnou - Bontour

Rychnov nad Kněžnou je s průčelím kostela Nejsvětější Trojice jedním z největších barokních celků v Čechách. Muzeum krajky ve Vamberku představuje staletou tradici krajkářství.

Odjetý zájezd. Prohlédněte si aktuální zájezdy.

Zámek Rychnov nad Kněžnou

Zámek Rychnov nad Kněžnou se nachází na mírně se svažující plošině nad ostrým svahem říčky Kněžny v severozápadní části města Rychnov nad Kněžnou, ležícího v podhůří Orlických hor asi 32 km východně od Hradce Králové. Spolu s průčelím kostela Nejsvětější Trojice je zámek jedním z největších barokních celků v Čechách. Autorem této architektonické kompozice je zřejmě architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Celek tvoří výjimečnou dominantu města, které se říká „rychnovské Hradčany.“
V současnosti je v zámku mimo jiné umístěna expozice Muzea a galerie Orlických hor. Je zde také veřejnosti přístupná zámecká obrazárna s kousky českého a světového malířství od poloviny 15. století. Zastoupena je i sbírka střelných zbraní z 18. století a původní stylový nábytek rodu Kolowratů. Zámek je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Muzeum krajky Vamberk

Muzeum krajky Vamberk nabízí návštěvníkům jedinečnou expozici, která ozřejmuje vývoj české krajky od 18. století až do současné doby.
Představuje staré lidové krajky, vývoj krajkářství pod vlivem odborného školství od konce 19. století, je zde zastoupena tvorba zakladatelských osobností české moderní krajky a práce jejich žákyň, především v souborech krajkových děl, která reprezentovala stát na světových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967.
Samostatnou část expozice tvoří soubor unikátních děl českých umělců současné doby.
Muzeum krajky Vamberk je specializovanou institucí s celostátní působností. Sbírkový fond, jehož počátky souvisí s otevřením krajkářské školy ve Vamberku v roce 1889, obsahuje krajky především paličkované, ale zastoupeny jsou i krajky hotovené jinými technologiemi. Vedle stálé expozice nabízí Muzeum kraky každoročně také výstavy tématické, věnované krajkám historickým nebo tvorbě významných osobností.

 

Program

Odjezd v 7.30 z Brna od Bohémy (Janáčkovo divadlo).
Návrat do Brna okolo 19.00.

Termín:

16. 7. 2017 (neděle)

Cena:

390 Kč

370 Kč děti a senioři

Cena zahrnuje: dopravu a průvodce